Lesson for young teachers

Жаш окутуучулар үчүн КУРСтун план - PDF

 

План КУРСА для молодых преподавателей - PDF

Приказ - PDF